ROT-avdrag

Vill du nyttja ROT-avdrag behöver vi:
Villa/friköpt radhus: personnummer och fastighetsbeteckning.
Bostadsrätt: personnummer, bostadsrättsföreningens organisationsnummer samt Skatteverkets lägenhetsnummer.

Enligt Skatteverket:
Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du
• äger och som du bor i eller har som fritidsbostad
eller
• äger och som dina föräldrar bor i.
Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus.
Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Vem har rätt till skattereduktion?
För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha
• varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
• fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och
• haft utgifter för husarbete.

Hur stor reduktion?
Reduktionen på husarbeten (rotavdrag) är maximalt 30 procent på beloppet för arbetskostnaden inklusive moms till en kostnad om 50 000 kr per husägare.
Om det finns flera husägare på samma fastighet har alla detta individuella takbelopp.
För den som vill utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per person och år för enbart rotarbeten, måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr (30 % x 166 667 kr = 50 000 kr).

En person måste deklarera för ungefär 26 000 kr i inkomst per månad för att det ska vara möjligt att få den maximala reduktionen.
Om inkomstskatten blir mindre än så blir också reduktionen för arbetet mindre.
Den överskjutande kostnaden kan bli kvarskatt.

Exempel
Du hyr in en av AB Täby elinstallationers elektriker under 2 dagar.
Det används material för 1000kr inkl moms.
Antal timmar 16 * 775 kr inkl moms = 12400 kr inkl moms.
om du nu har tillräckligt med ROT-avdrag att utnyttja så betalar ni 70%.
12400 * 0,7 = 8680 kr inkl moms.
Efter det läggs materialet ihop med arbetskostnaden, vilket slutar med att fakturan blir på 9680kr inkl moms.