Om oss

Sammanslagningen
2023 - Året då Sterners El & Täby Elinstallationer gick samman & bildade Elfirman i STHLM AB.
Tanken på sammanslagning började redan år 2017 och har sedan dess diskuterats och vuxit framunder åren som har gått.
Innan sommaren 2022 togs beslutet att de två företagen är starkare tillsammans och arbetet med sammanslagningen påbörjades.
För att skapa en gemenskap mellan medarbetarna i de då olika företagen valde vi att byta namn och logga till Elfirman i STHLM AB.

Historik
Sterners El AB startades av Anders Sterner.
Vid sammanslagningen hade Sterners El 12st elektriker med sig in i Elfirman.
Anders själv har arbetat som elektriker sedan 1996, tog sin behörighet 2003 och startade Sterners El AB 2003.

AB Täby Elinstallationer startade av Christian Lorenz 2006.
Vid sammanslagningen hade Täby El med sig 17st elektriker in i Elfirman.
Crille började arbeta på Djursholms Elektriska 1988, tog sin behörighet 2002, drev enskilda firman CL El
mellan 2002 - 2006 innan han år 2006 startade AB Täby Elinstallationer.

Vårt miljöarbete
Digitalisering
När det går och är praktiskt genomförbart så försöker vi hålla våra möten digitalt för att minska resor till och från möten både för oss, leverantörer och kunder.
Vi arbetar även med att övergå till digital hantering av både leverantörsfakturor och kundfakturor i så stor utsträckning som möjligt.
Här kan du som kund hjälpa oss i vårt miljöarbete genom att ta emot din faktura digitalt istället för med post.

Fordon/trafik
I dagsläget är 75 % av våra bilar Euro 6-klassade, 7 % är hybrid och 11 % är el-bilar.
Vi byter inte ut våra gamla bilar i förtid utan tar den miljöpåverkan som tillverkningen av en ny bil orsakar i beaktning innan vi beslutar oss för att byta ut våra äldre och mindre miljövänliga bilar mot nya.